Saturday, September 25, 2010

LeNTuRKaNLaH DeNGan "nya"


Gugurkan Segala Kesombongan dengan Solat BerjemaahDan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. (QS. Al

Baqarah:43)

Salah satu hikmah solat berjemaah adalah menggugurkan kesombongan rasa besar diri yang

membesarkan semua predikat keduniaan, pangkat, jabatan, harta dan nama yang disandang, dan

menggantinya dengan penyerahan semuanya terhadap kebesaran Ilahi. Ini dibuktikan dengan fakta

bahawa barisan solat berjemaah, sof-sof sholat tersebut tidak pernah terbentuk berdasarkan

golongan, jabatan, staf-non staf, dan lain-lain predikat keduniaan. Di mana pun solat berjemaah

didirikan, ia tidak didasari oleh semua predikat ini. Yang pegawai rendahan apabila kebetulan

berdiri di sebelah seorang “senior manager”, misalnya, dia harus tanpa besar diri merapatkan

barisan dengan seorang “manager” tersebut. Demikian juga pejabat tinggi tidak boleh, misalnya

kerana alasan darjat menjadi turun gara-gara bersebelahan dengan bawahan, tidak boleh

meminta perlakuan istimewa dengan “mengkavling” ruang solat sekehendak hatinya dan tidak

memperbolehkan orang lain merapatkan barisan dengannya. Kesombongan-kesombongan seperti

inilah yang digugurkan oleh persatuan sof solat berjamaah. Ini yang pertama.

Alasan lain sehingga dikatakan solat berjemaah tersebut dapat menggugurkan kesombongan

adalah sifat gerakan solat itu sendiri. Pada saat sujud, kepala tempat berdiamnya intelegensi

yang sering dipertuhankan dan raut wajah elok yang sering dibanggakan kerana kegagahan dan

kecantikannya, saat sujud kepala dan wajah sumber kesombongan ini tersungkur lebih rendah

dari jalan keluar kotoran yang menjijikkan. Inilah dua hal yang dapat memberikan pelajaran

kepada kita, menyedarkan kita bahawa dengan solat berjemaah kesombongan adalah sesuatu

yang menggelikan. Semua predikat keduniaan, pangkat jabatan dan nama besar yang disandang

tidaklah ada ertinya di depan Allah.

Bagi orang yang ingin menghilangkan kesombongan diri, seharusnya banyak-banyak mendatangi

sof-sof sholat berjemaah yang didirikan. Cuma sayangnya, sampai saat ini sering kali kita

temukan tiang masjid berjumlah jauh lebih banyak dari jumlah orang yang menghadiri solat

berjemaah tersebut. Sepinya orang yang menghadiri solat berjemaah ini bukan disebabkan

ketidaktahuan akan hikmah-hikmah solat berjemaah. Justeru yang terjadi adalah biasanya kita

berapologi, mencari pembenaran diri, mencari alasan-alasan yang boleh dapat kita jadikan

hujah atas ketidakhadiran kita dalam jemaah solat ini. Di samping itu, ada kenyataan bahawa kita


lebih boleh profesional dalam urusan dunia tetapi untuk urusan ibadah seringkali kita tidak boleh

profesional. Kita merasa cukup dengan mengandalkan orang lain. Kalau orang lain sudah

mendirikan solat berjemaah, maka cukuplah. Kira-kira demikian alasan sebagian di antara kita.

Atau jangan-jangan sepinya barisan solat berjemaah di masjid-masjid disebabkan kita masih

merasa bahawa status keduniaan kita menghalangi kita membangun jemaah dengan jemaah lain

yang cuma pegawai rendahan. Atau justeru kita merasa bahawa bokong kita masih kurang cantik

untuk mengatasi wajah kita yang elok. Kalau ini yang menghalangi kita mendatangi jemaah

solat yang didirikan, marilah kita tertawakan diri atas kebodohan kita ini.

Terakhir, marilah kita biasakan ruku’ bersama orang-orang yang ruku’ agar terbiasa hati kita

menghapus semua kebesaran diri dan mengikrarkan bahwa yang besar hanyalah Allah. Allahu

Akhbar!!

~Pesanan untuk “diri” dikongsikan bersama ~

:::: mil ::::